Stress

Stress är i grunden en naturlig reaktion som ger extra krafter och energi för att anpassa sig och klara av påfrestande situationer. För mycket och långvarig stress är dock skadligt för kroppen. Konsekvenserna av detta kan leda till nedstämdhet, irritation, oro, sömnsvårigheter, ångest och depression.

Stress kan också leda till en rad fysiska åkommor däribland muskelvärk, orolig mage, ihållande värk, försvagat immunförsvar samt högt blodtryck. Det är därför viktigt att ta sina tidiga stressignaler på allvar.

Behandling

KBT-behandling mot stressbesvär går ut på att analysera stressorsaker och lära sig hantera situationen på ett mer gynnsamt sätt.

Behandlingen kombineras vid behov även med analys av arbetsbelastning och vardag, samt aktiv spänningsreglering och avslappningsövningar.