Välkommen till KBT Resurs

Trend

KBT Resurs Conseq AB är ett företag som tillhandahåller konsulttjänster på kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) grund.

Tjänsterna vänder sig i första hand till privata och offentliga arbetsgivare samt chefer, ledare och anställda inom det privata och offentliga.

Arbetsrelaterade tjänster erbjuds inom ramen för:

  • organisationsutveckling,
  • ledarskapsutveckling,
  • personalutveckling och 
  • yrkeslivsinriktad rehabilitering.

KBT Resurs Conseq AB erbjuder även privatpersoner effektiv psykologisk behandling med KBT-metodik.

Kunskap räcker inte

Ibland kan man tro att om man hittar orsaken till hur ett problem uppstått så är problemet löst. I många fall fungerar det inte alls så. 

Kunskap förändrar inte automatiskt vårt sätt att praktiskt hantera problem. Vi kanske till och med redan vet problemets ursprung men bara vetskap om varför vi mår dåligt är sällan tillräckligt för att lösa problemet.

Man kan inte enbart tänka sig till en hållbar lösning om man vill kunna hantera problem och må bättre. Fast vi vet hur vi vill göra så fortsätter vi ändå ofta att agera som vi tidigare gjort.

Kunskap om problem och faktisk beteendeförändring är två helt olika saker.

 

Fokus på förändring

KBT Resurs Conseq AB erbjuder hjälp till en konkret problemlösning. Alla insatser sker med ett tydligt och strukturerat arbetssätt och alltid med ett huvudsakligt fokus på beteendeförändring.

All problemlösning sker med gemensamma överenskommelser och ett aktivt förändringsarbete.

En kontinuerlig utvärdering sker vid varje tillfälle så att de insatser man provar verkligen ger den effekt man strävar efter.

Ny bok om ledarskap!

Jag och min kollega Christina Molnar har skrivit en bok direkt riktad till chefer och ledare i ämnet ledarskap och beteendeförändring. Boken finns nu att beställa. Den tar bland annat upp varför många förändringsförsök misslyckas och beskriver sätt att lyckas bättre på. I boken medföljer även en arbetsmall för chefer och ledare att använda i ett förändringsarbete.

Läs mer >>>