Introduktion

Vi drabbas alla av olika problem i livet oavsett vilka vi är. Många problem klarar vi att lösa på egen hand genom tidigare erfarenheter eller stöd av andra i vår närhet. Det kan många gånger hjälpa att bara prata med vänner och kanske läsa om det vi upplever som problem.

Hamnar man istället i en situation eller ett tillstånd där man inte riktigt själv klarar av att hantera de problem man ställs inför kan det vara värt att ta en professionell kontakt för att få hjälp.

En professionell kognitiv beteendeterapeutisk kontakt kännetecknas av att man arbetar aktivt problemlösande och att man alltid kan känna trygghet i att det är strikt konfidentiellt det man pratar om.

Kostnad

Pris per samtal för privatperson är 1500 kr per tillfälle. Det kostar dock aldrig någonting att ta kontakt för att rådgöra via telefon eller e-post.

Det är du själv som avgör om det som erbjuds är den hjälp du behöver.

Klicka på undermenyerna ovan för att läsa om olika problemområden.