Samtalsstöd

Samtalsstöd erbjuds personer som behöver få hjälp med olika problem i vardagslivet. Det kan t.ex. gälla rädslor, grubbel eller känslomässiga besvär där man upplever sig ha fastnat och inte kommer vidare. Syftet med ett samtalsstöd är att ha ett kortvarigt professionellt bollplank för att komma vidare och underlätta det fortsatta vardagslivet.

Åtgärden är tydligt inriktad på praktisk förändring och har ett konkret fokus på individuella hinder och möjligheter.

Genomförande

De metoder som används är vetenskapligt grundade och väl beprövade förändringsinstrument.

Några exempel på innehåll är:

  • Praktisk problemlösning i syfte att kunna analysera, prioritera och praktiskt agera utifrån sina egna förutsättningar
  • Kognitiv omstrukturering för att lära sig använda ett mer konstruktivt tankesätt
  • Tydliga förändringsuppgifter mellan varje gång

Konkreta hemuppgifter, direkt kopplade till problemsituationen, används alltid mellan varje tillfälle och metoderna som används anpassas helt efter den enskilde individens problematik och förutsättningar. Individen ska efter avslutad insats ha en bättre förmåga att praktisk hantera sin situation.