Ångest

Ångest är en helt naturlig, ofarlig men obehaglig reaktion. Man kan säga att ångest har en tankemässig, en kroppslig, en känslomässig och en beteendemässig beståndsdel. Sammantaget är det en förväntan att något hemskt ska hända, kroppens förberedelse för fara, upplevelsen av stark oro eller rädsla och aktiva försök att undvika obehaget av ångest. Ångestbesvär kan bli så pass omfattande att de påverkar ens liv mycket negativt. 

Ångest karaktäriseras av stark oro eller rädsla som ger olika kroppsliga uttryck såsom tryck över bröstkorgen, onormal hjärtklappning, smärta i bröstet och andfåddhet.

Behandling

De många olika typerna av ångestbesvär delas in i ångestsyndrom. Den vanligaste behandlingsmetoden oavsett ångestsyndrom är kognitiv beteendeterapi (KBT).

Paniksyndrom

En panikattack innebär att personen upplever kraftiga ångestsymtom under en intensiv och kort stund. Panikattacker kommer ofta oväntat. Ofta går tankarna mot att man håller på att dö, bli galen, svimma eller tappa kontrollen. Paniksyndrom skapar stora problem för den drabbade.

Agorafobi

Agorafobi, även kallad torgskräck, innebär en fobi för offentliga platser. Exempel på situationer som agorafobiker är rädda för kan vara att vistas utanför hemmet, i trängsel eller stå i kö, vara på en bro samt åka med buss, tåg eller bil.

Specifika fobier

En fobi är en stark irrationell rädsla för speciella situationer, saker, aktiviteter, eller personer. Symtomen yttrar sig som en intensiv vilja att undvika fobiobjektet, samt en okontrollerbar rädsla som inkräktar på det dagliga livet.

Social fobi

Social fobi är en rädsla för olika sociala situationer där man är orimligt rädd för att andra ska tycka eller tänka något negativt om en. Social fobi hindrar den drabbade att leva ett normalt liv.

Tvångssyndrom

Tvångssyndrom kännetecknas av olika återkommande ritualer eller tankar som upptar för stor del av vardagslivet. Dessa ritualer och tankar kan handla om att man glömt stänga av spisen eller att man är smutsig och måste tvätta sig.

Trauma

Trauma är ett ångesttillstånd till följd av en dramatisk, svår och chockartad händelse. Ångesten kännetecknas av obehagliga återupplevanden (s.k. flashbacks) av det som påminner om händelsen.

Generaliserat ångestsyndrom

Generaliserat ångestsyndrom är ett ångesttillstånd som inte är knutet till en specifik situation. Ångesten kan uppträda var och när som helst.