Depression

Depressioner uppstår ofta i samband med en förlust eller en markant förändring av livssituationen eller även många gånger p.g.a. överbelastning och stress.

Den som lider av en depression känner sig starkt nedstämd, har tappat lusten för vardagliga aktiviteter, är ofta energilös och har sömnproblem, upplever en meningslöshetskänsla och ångest i tillvaron. Depressioner kan också leda till kroppsliga besvär såsom värk i leder, muskler och magen, andnöd, förstoppning och hjärtklappning.

Behandling

Trots att depressioner kan bli både djupa och långvariga är behandlings-möjligheterna goda. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den behandling som rekommenderas ge störst chans till bestående förbättringar för depression.