Kontaktuppgifter

   

Besöksadress: 

 

 

Trädgårdsgatan 5 A 

753 09 Uppsala

Karta till mottagningen >>>

 

Telefon: 

 073-151 92 30

 

E-post: 

 

info@kbtresurs.se